Tuklasan ang Islam
Smart Card so Tagalog

Kasama sa smart kard na ito ay 9 na libro at 2 mga videos na madaling ma-download. itong mga ito ay masigasig naming pinili para sa pagpapakilala sa Islam sa iba at pagbibigay ng pinaka tumpak na impormasyon tungkol sa mga ritwal at paniniwala ng Islam.

Kasama rin sa ang isang salin ng Maluwalhating Quran pati na rin ang mga libro tungkol kay Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan).

Huwag mag-atubiling i-download, i-share, i-print at ipamibigay ang mga ito sa iba.

Ang kailangan mo lang ay i-install ang QR Reader App sa iyong cellphone. Pagkatapos, ituro ang iyong cellphone sa QR code upang i-download ang materyal.

Para sa Iphone mag-click dito

Para sa pag-click sa Android dito

E-Da`wah Committee (EDC)

Soucre Link